ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMA PROJELERİ

ELEKTRİK İÇ TESİSAT UYGULAMA PROJELERİ

 • OKUL , KOLEJ VB. TESİSLERİ
 • OTEL UYGULAMA PROJELERİ
 • BİNA RUHSAT PROJELERİ
 • HASTANE UYGULAMA PROJELERİ
 • ALIŞVERİŞ MERKEZİ UYGULAMA PROJELERİ
 • İŞ MERKEZİ UYGULAMA PROJELERİ
 • FABRİKA RUHSAT VE UYGULAMA PROJELERİ
 • YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJESİ
 • KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJESİ
 • OTOMASYON SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJESİ
 • YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJESİ
 • ŞANTİYE PROJELERİ
 • LOJISTIK DEPOLAR UYGULAMA PROJELERİ
 • HABERLEŞME SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJELERİ
 • ÇİFTLİK UYGULAMA PROJELERİ

 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu tesisleri , haberleşme, yangın ihbar ve algılama , güvenlik ve benzeri sistemlerinin teknik gereksinimlere uygun yapılabilmesi için hazırlanması gereken elektrik tesisatı proje hizmetlerini kapsar.

Elektrik Tesisat  Proje Hizmeti Aşamaları

 • Etüt-öneri raporu:
 • Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilere ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilecektir.
 • Ön Proje:     Tesisin hangi gereçlerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projedir.

Kesin proje:

 •   Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve teknik şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur, Kesin projeler belirli bir markaya tutulacaktır.
 • Kesin proje ve ekindeki şartnameler, dokümanlar ihaleye esas olan projelerdir

Elektrik Tesisat)proje hizmeti aşamaları

 • Uygulama projesi ( Shop Dwg., Yapım Çizimleri ve Hesapları ) :
 • Tesisin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin projesine göre, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak projedir.
 • Uygulama Projesi ( Shop Dwg) olarak elektrik işleri yüklenicisi tarafından yapılacak hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır.
 • Kesin proje aşamasında, seçimine karar verilen cihaz ve malzemelerin boyut, tip ve teknik değerlerinde işin gereği sonucu (işverenden veya diğer bağlı disiplinlerden kaynaklanan) ortaya çıkan değişiklikler,
 • Tipi, boyutu, teknik değerleri kesinleşmiş olan cihazlara göre kesin projede verilemeyen hesap, yerleşim, detay..vb.
 • Tablo imalat resimleri
 • Tablo görünüşleri,
 • Tablo üç faz şemaları,
 • Tablo tek hat şemaları,
 • Bağlantı ucu (klemens) ve kablo bağlantı şemaları,
 • Akım yolu şemaları,
 • Tablo ısınma hesapları,
 • Seçilen cihazların yatay ve düşey deprem kuvvetlerine göre tahkiki, uygulamada bu doğrultuda cihaz seçimleri ve montaj önlemlerinin alınması
 • Son Durum Projesi(As-built, yapıldı projesi)
 • Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin işlendiği elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak, tesisin geçici kabule esas son (gerçek) durumunu gösteren, imalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanacaktır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir. Bu proje elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacaktır.