UYGULAMA & TAAHHÜT

TOPRAKLAMA RAPORU NEDİR ?

Topraklama, olası elektrik kaçaklarına karşı elektriğin basit bir sistemle toprağa aktarılmasıdır. İnsanları ve diğer canlıları korumak için alınan bir önlem olan topraklamayı yapmak bir tercih meselesi değil yasal bir yükümlülüktür.  Kullanılan cihazların kullanım ömrünün kısalmaması ve daha önemlisi canlı hayatının korunması için topraklama kesinlikle yapılmalıdır.
Amaçlarına göre üç kısma ayrılan topraklama çeşitleri sırasıyla; koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyon topraklamasıdır. Topraklamanın önemi, herhangi bir kısa devre, yalıtım sorunu, insan kaynaklı ya da başka canlıların sebep olduğu hatalar sonucu elektriğin zararlarından korunmaktadır.
Topraklama yöntemiyle muhtemel elektrik kaçaklarının insan sağlığına zarar vermesi önlenebildiği gibi, cihazlarda meydana gelebilecek hasarların da önüne geçilmiş olunur. Rapor ve ölçüm işlemleri esnasında yönetmeliklere uygun hareket edilmelidir. Yine yönetmeliklerde yer aldığı üzere yapının çeşidine göre en az 1, en fazla 5 yıl olmak üzere düzenli aralıklarla topraklama raporu tekrar hazırlanmalıdır.Topraklama raporu ise zorunlu olan bu topraklama uygulamasının yetkili kişilerce kontrol edilip, işlemi yaptıran kuruma verdiği rapordur.

ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUK RAPORU

Fabrikalar, işletmeler ve diğer binalar elektrik tesisatı uygunluk raporu alarak başta can güvenliği olmak üzere pek çok riski oluşum öncesinde engellemiş olur. Kanunen fabrika ve büyük işletmeler için her yıl yaptırılmak zorunda olan elektrik tesisatı uygunluk raporu Kanel Mühendislik güvencesi ve uzmanlığı ile en uygun fiyatlarla firmalara gerekli kontrollerin yapılmasının ardından verilebilmektedir.

Fabrikalar, imalathaneler, üretim tesisleri ve diğer sanayi işletmelerinin düzenli olarak yaptırması gereken elektrik tesisatı uygunluğu için yapılan işlemler özetle şu şekildedir:

  • Fabrika veya tesis içindeki aydınlatma sistemlerinin kontrolü,
  • Elektrik panoları ve enerji hatlarının kontrolü,
  • Makine ve teçhizat parkuru alanlarının olası risklere karşı kontrolü,
  • Olağan üstü durumlarda meydana gelebilecek olası risklere karşı enerji hatlarının insan sağlığına oluşturacağı tehditlere karşı kontrolü,
  • Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. üretim tesislerinde olası risklere karşı bu maddelerin bulunduğu alanlardaki tesisatın kontrolü,

ve daha pek çok teknik konu maddeler halinde bu kontrol sırasında işaretlenerek uygunlukları kontrol edilir. Uygun olmayan maddeler ile ilgili yapılması gerekenler firmaya iletilerek eksikliklerin giderilmesi talep edilir ve firmanın bu eksiklikleri gidermesinin ardından revize için yetkili firma tekrar kontrollerini yaparak elektrik tesisat uygunluk raporunu tamamlar.