PROJE & DANIŞMANLIK

Etüd , Fizibilite , Dizayn , Danışmanlık , Proje Yönetimi , Kontrollük

Elektrik enerjisi, elektromekanik, otomasyon ve elektronik projeleri hazırlama, danışmanlık, kontrollük, proje yönetimi.

Elektrik tesislerin yapılışı ile ilgili hizmetlerimiz :

Etüd-Öneri fizibilite raporu – Hazırlanacak projenin esaslarına ilişkin teknik ve ekonomik hesap ve zorunlu nedenlerin rapor ve açıklamaları. Fayda, kuruluş ve işletme maliyetleri analizi.

Ön proje – Tesisin yapım aşamalarını, malzeme, imalat, montaj detaylarını da gösteren şema, plan resimler, hesaplar ve raporlardan oluşan çalışma.

Uygulama projesi – Kesinleşmiş esaslara göre, kullanılacak marka, tip, modeli belirli malzeme cihaz ve sistemlerin yerleşim, ölçü, bağlantı blok tek hat ve açık şemaları, işleyiş ve diğer fonksiyonlarını gösteren çizim, detay resim, hesap keşif ve metraj, şartnameleri içeren çalışma.

Danışmanlık, Proje Yönetimi;

 • İhale dosyası hazırlama
 • Uygulama projeleri hazırlama
 • Keşif cetvelleri
 • Teklif alma ve değerlendirme
 • Kontratların tanzimi
 • Ihzarat avans sevkiyat irsaliye fatura hakediş ve montajların yapılması
 • Geçici kabullerin yapılması
 • Proje esasları ve iş planlarına uyum
 • İş güvenliği
 • Personel sosyal güvenlik yükümlülükleri
 • Uygulama projelerindeki tadilat tevsii lerin yapılması işlenmesi
 • Uygulayıcı yönlendirme dinamik proğramlama
 • Haftalık Aylık toplantıların organizasyonu
 • Hakedişlerin kontrol ve kayıtları
 • Son durum projelerinin hazırlanması
 • Kalite kontrol
 • Test ve devreye alma aldırma
 • İşletmeye geçiş
 • Bakım servis prosedürlerinin hazırlanması
 • Bakım personelinin eğitimi
 • Danışmanlık
 • Destek hizmetleri